ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ 

Εἰς  τιμήν  και  μνήμην

τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Υ

Ἀρχιεπισκόπου  Κων/Πόλεως

τοῦ   ΘΕΟΛΟΓΟΥ

 

 

Κατά τήν ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου, ἔχουμε τήν ἰδιαιτέρα εὐλογία νά ἔχουμε ἀνάμεσά μας ἀπότμημα Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου.

Μέ τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ, θά τελέσουμε εἰς τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος Ἱ. Π. Μεσολογγίου, Ἱερά Ἀγρυπνία (ἀπό 19:30’ βραδυνή ἕως 01:00’ πρωινή - 24η πρός 25η Ἰανουαρίου),μέ τήν Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου, κατά  τό  ἀκόλουθο  πρόγραμμα:

 

19:30’: Ἔναρξις – Μικρόν Ἀπόδειπνον,

 19:50’: Μέγας Ἑσπερινός - Ἀρτοκλασία,

 21:30’: Ὄρθρος – Προσκύνησις Ἱεροῦ Λειψάνου,

 23:30’: Θεία Λειτουργία Ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου

 

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγοςκαταγόταν ἐκ  Ναζιανζοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ὑπῆρξε μεγάλος Θεολόγος. Στήν ὑμνογραφία ἐξυμνεῖται κυρίως ὡς “τῶν θεολόγων ὁ νοῦς ὁ ἀκρότατος”. Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τόν ἐτίμησε ἀπονέμοντάς του τόν τίτλο τοῦ Θεολόγου, τόν ὁποῖο ἐπεφύλαξε σέ τρεῖς μόνον ἁγίους. Οἱ ἄλλοι δύο εἶναι ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος καί ὁ Ὅσιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος. Τιμᾶται τήν 25η Ἰανουαρίου, ἀλλά καί κατά τήν ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (30η Ἰανουαρίου) μαζί μέ τόν Ἅγ. Βασίλειο τόν Μέγα καί τόν Ἅγ. Ἰωάννη Χρυσόστομο. 

Ἡ Θεία Λειτουργίατοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Θεολόγου, περιλαμβάνεται εἰς τόν Αἰγυπτιακόν - Ἀλεξανδρινόν Τύπον. Χαρακτηριστικό αὐτῆς εἶναι ὅτι ἀναφέρεται εἰς τόν προαιώνιον Υἱόν καί Λόγον τοῦ Θεοῦ, τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ἐν ἀντιθέσει πρός τίς ὑπόλοιπες Θείες Λειτουργίες, οἱ ὁποίες ἀπευθύνονται πρός τόν ἐπουράνιον ἡμῶν Θεόν καί Πατέρα.

 

Πίνακας Ανακοινώσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο δικτυακός μας τόπος βρίσκεται σε διαδικασία ενημέρωσης σύντομα κοντά σας

 

Εορτολόγιο